การเคหะแห่งชาตินำ 4 โปรเจกต์ ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ นำผลงาน 4...

การเคหะแห่งชาติปลื้มผลประเมิน ITA ปี 2565 อยู่ในระดับ AA และได้อันดับ 1 ของกระทรวง พม.

การเคหะแห่งชาติเผยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มีผลการประเมินฯ ในระดับ AA...

“พิธีการลงนามในข้อตกลงโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ การเคหะแห่งชาติ” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

...

อีกหนึ่งโครงการที่ตั้งอยู่บนทำเลที่ใช่ แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมทุกการเดินทาง กับหลากหลายเส้นทางคมนาคม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ลาดกระบัง 2

อาคารชุด 5 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนเอนกประสงค์ ส่วนรับประทานอาหาร และระเบียง  ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง...

บ้านเดี่ยวสไตล์ไทยประยุกต์ร่วมสมัย เรียบง่าย ลงตัว ทำเลดีใกล้ตัวเมืองสุรินทร์ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ไอยริน แฟมิลี่เฮ้าส์ by NHA

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พร้อมที่จอดรถถ.สุรินทร์ – ศรีสะเกษ ต.สลักใด อ.เมือง จ.สุรินทร์ราคาเริ่มต้น 2.4 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับความเป็นธรรมในสังคม

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายพีระพันธุ์...

การเคหะแห่งชาติขอแจ้งปิดการให้บริการงานขาย งานสินเชื่อ และงานรับชำระเงินส่วนกลาง ณ สำนักงานใหญ่ บางกะปิ กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2565เนื่องจากฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่ ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจจองโครงการต่าง ๆ ของการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับภาคีเครื่อข่ายจัดกิจกรรม
Big Cleaning Day ในโครงการเคหะชุมชนดินแดง
รักษ์สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัย

...

การเคหะแห่งชาติจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Market Sounding) ครั้งที่ 2 โครงการบ้านเคหะสุขประชา “ลำลูกกา คลอง 12” อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

...

Compare listings

เปรียบเทียบ