กคช.พม. ตรวจสอบที่ดินแปลงว่างโครงการเคหะชุมชนชลบุรี 2

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 63 นายเอนก พรมเนตร์ เคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 นายอรรถพล สุขศรี   พ.จัดการฯ 6 เข้าพบนายเกริกชัย พรหมดวง...

กคช.พม. มอบของสวัสดีปีใหม่

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายศุภวัฒน์  คิดขยัน  พนักงานจัดการทรัพย์สิน ระดับ 6 เป็นผู้แทน นายเทพฤทธิ์  ฤทธิณรงค์  ผู้ช่วยผู้ว่าการ...

กคช.พม. นำเครื่องอุปโภคและบริโภค มอบให้ผู้ที่ถูกกักตัวในโครงการเอื้ออาทรคลองสอง

เมื่อวันที่ 30  ธันวาคม  2563 นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ์  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบให้     นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

กคช.พม. เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนกรรมการ ฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้รับเชิญจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน...

การเคหะแห่งชาติประกาศหยุดปีใหม่

การเคหะแห่งชาติขอแจ้งเรื่องการหยุดปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 ระบบการขาย 1 - 4 ศูนย์นวัฒกรรม (ห้วยขวาง) รวมถึงระบบ Call...

กคช.พม. เข้าตรวจสอบทรัพย์สินสปอร์ตคลับเทพประสิทธิ์

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 นายเอนก พรมเนตร์ เคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 นางสาวนิภา คำบันลือ  พนักงานจัดการทรัพย์สิน 6 นางสาวสุพัตรา คิดชอบ...

กคช.พม. จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning ในการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า

โครงการอาคารเช่าเหมามาตรฐานรองอ้อมน้อย จัดกิจกรรมทำความสะอาด​ Big​ Cleaning​...

Compare listings

เปรียบเทียบ