ข่าวประชาสัมพันธ์

การเคหะแห่งชาติจัดโปรฯ ลดค่าเช่า 10% ให้กับผู้เช่ารายย่อยในโครงการอาคารเช่าที่รับคืนจากเอกชน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565

การเคหะแห่งชาติขยายระยะเวลากรอบมาตรการบ้านเช่าราคาพิเศษ 999 บาท ถึง 30 มิถุนายน 2565 และให้ส่วนลด 10% จากอัตราค่าเช่าปกติต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน...

การเคหะแห่งชาติเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

...

การเคหะแห่งชาติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนการเคหะแห่งชาติ จังหวัดระยอง

...

กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการ “พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน 4 มุมเมือง ณ ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน เคหะชุมชนธนบุรี 3

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานโครงการ "พาณิชย์…ลดราคา!...

การเคหะแห่งชาติมอบโอนสาธารณูปโภคฯ ในโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (กระแสบน) ให้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน

การเคหะแห่งชาติร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน จังหวัดระยอง จัดพิธีลงนามข้อตกลงการส่งมอบ -...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ (บ้านสบายเพื่อยายตา) จังหวัดพิษณุโลก

...

Compare listings

เปรียบเทียบ