ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ การเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564  นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์...

การเคหะแห่งชาติช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์น้ำท่วมภายในโครงการเคหะชุมชนฯ จ.ตาก (น้ำรึม)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองสมบูรณ์ รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ นายสมเจตประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

พม.บูรณาการกับสภากาชาดไทยและภาคีให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโรคโควิด – 19 ให้กลุ่มเปราะบางที่สนามกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง

          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นายกฤษดา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  นายธนสุนทร...

พม.โดยการเคหะแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือกับกรมธนารักษ์ และ ธอส. พัฒนาที่อยู่อาศัยบนที่ราชพัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์...

พม. โดยการเคหะฯ จัดตั้ง “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 การเคหะแห่งชาติ”รองรับการดำเนินงานขององค์กรในระยะยาว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดตั้ง “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 การเคหะแห่งชาติ”...

กคช. ร่วมกับทหารจิตอาสาซ่อมแซมประตูและกระจกแฟลตดินแดงที่ชำรุดจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย พันโท ทวีชัย ชนะบวรบุตร ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 1...

พม.โดยการเคหะแห่งชาติลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มอยู่ให้ตัวแทนอาศัยในโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดชลบุรี (นาเกลือ)

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางพจนารถ แก้วผลึก คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางจารุวรรณ สุวรรณศรี...

การเคหะแห่งชาติขอแสดงความยินดีกับนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ที่ได้รับรางวัล “ข้าราชการดีเด่นแห่งชาติ” ปี 2564 สาขา ข้าราชการพลเรือนตัวอย่างดีเด่น ภายใต้โครงการธรรมาภิบาลแห่งชาติ คนดีที่ต้องจารึกไว้เป็น “ข้าของแผ่นดิน”

...

การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรออนไลน์ ปี 2564พร้อมโชว์โครงการ SSC และผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติ ได้คะแนน ITA 97.93 คะแนน อันดับ 1 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเป็นอันดับ 8 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

...

Compare listings

เปรียบเทียบ