ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกัน เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า

    เมื่อวันที่ 5 มกราคม  2564 เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ มาให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิท 19 ในพื้นที่รอบบริเวณ โครงการบ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียน...

มาตรการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า

           เมื่อวันที่ 5 มกราคม  2564 เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์  มาให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิท 19 ในพื้นที่รอบบริเวณ...

พื้นที่…กำหนดมาตรการเข้ม…สูงสุด ชุมชนน่าอยู่…การเคหะแห่งชาติ

ขอขอบคุณองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งนิติบุคคลอาคารชุด ทุกแห่งที่ช่วยสนับสนุนภารกิจ ดูแลใส่ใจ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนของ...

กคช.พม. ตรวจสอบที่ดินแปลงว่างโครงการเคหะชุมชนชลบุรี 2

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 63 นายเอนก พรมเนตร์ เคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 นายอรรถพล สุขศรี   พ.จัดการฯ 6 เข้าพบนายเกริกชัย พรหมดวง...

กคช.พม. มอบของสวัสดีปีใหม่

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายศุภวัฒน์  คิดขยัน  พนักงานจัดการทรัพย์สิน ระดับ 6 เป็นผู้แทน นายเทพฤทธิ์  ฤทธิณรงค์  ผู้ช่วยผู้ว่าการ...

กคช.พม. นำเครื่องอุปโภคและบริโภค มอบให้ผู้ที่ถูกกักตัวในโครงการเอื้ออาทรคลองสอง

เมื่อวันที่ 30  ธันวาคม  2563 นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ์  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบให้     นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

กคช.พม. เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนกรรมการ ฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้รับเชิญจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน...

Compare listings

เปรียบเทียบ