ข่าวประชาสัมพันธ์

สคจ.ปทุมธานี สาขา 1 พร้อมเครือข่ายพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในชุมชน

   วันที่   8  มกราคม  2564  สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 1  และบริษัท ทองทศแมนเนจเม้นท์ จำกัด  ผู้รับจ้างบริหารโครงการ ฯ  ร่วมกับเทศบาลคลองหลวง...

การป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่าเปิดจุดคัดกรองป้องกันโรคโควิด-19 บริเวณทางเข้าออกบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (เนินพลับหวาน)

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 บริเวณทางเข้าออกบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (เนินพลับหวาน) นายสมชาย เจริญประสาทกุล ประธานชุมชนเอื้ออาทรเนินพลับหวาน...

ประชุมหารือการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (เนินพลับหวาน)

วันเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรชลบุรี  (เนินพลับหวาน) นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมประธานสภาเทศบาล...

ประชุมหารือการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564  ประธานชุมชน พร้อมคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทรชลบุรี   (เนินพลับหวาน) ได้เข้าพบ ดร.มาย ไชยนิตย์...

มาตรการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า

      เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564  นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี นำทีมงานมาให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid - 19...

บูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ (One Home)

    เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564  นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี...

กคช. พม. Video Conference

      เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา 1  นางสาวศศินันท์ สุภาพงษ์ และสำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา 2    นายสมบูรณ์...

มาตรการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า ( covid 19 )

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 อบต.ตะพง มาให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ  โควิด-19 ภายในบริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดระยอง (ตะพง)...

มาตรการป้องกัน เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า

     สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา 1 ได้รับแจ้งจาก ปธ.คณะกรรมการชุมชนระยอง(ตะพง) ว่าภายในโครงการมีผู้ติดเชื้อโควิด 19...

Compare listings

เปรียบเทียบ