ข่าวประชาสัมพันธ์

การเคหะแห่งชาติ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มใหม่ หลังเศรษฐกิจหดตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ...

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 ณ การเคหะแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในณะนี้ ณ...

การเคหะแห่งชาติขอแจ้งปิดการให้บริการสำนักงานใหญ่

การเคหะแห่งชาติขอแจ้งปิดการให้บริการสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติในวันที่ 14-15 มกราคม...

กคช.ลงพื้นที่โครงการเอื้ออาทรเทพกุญชร (ตลาดไทย)

เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2564 นายเทพฤทธิ์  ฤทธิณรงค์   ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้ต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์...

อบต.ปลวกแดงให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID – 19

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 อบต.ปลวกแดง  พร้อมทีมงานเข้าพื้นที่ให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid - 19 ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (ปลวกแดง)...

มาตรการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า ( covid 19 )

วันที่ 8 มกราคม 2564  โครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง  สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาห้วยขวาง    โดย นายอาทิตย์  เข็มจรูณ  พนักงานจัดการทรัพย์สิน 6...

Compare listings

เปรียบเทียบ