สู่บ้านหลังใหม่

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมต้อนรับสู่บ้านใหม่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (อาคาร D1) โดยมี นายธนัญชัย โชติศรีลือชา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พันเอก กิตติวัฒน์ แจ่มจิรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลดินแดง ผู้แทนสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง และผู้อยู่อาศัยโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 (อาคารแฟลต 23-32) เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนสอบถามความเป็นอยู่ของชาวชุมชนดินแดงและสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยในอาคารใหม่ ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (อาคาร D1) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content