ดีเดย์!! เปิดบ้านหลังใหม่ต้อนรับผู้อยู่อาศัยเดิมย้ายเข้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (อาคาร D1)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมต้อนรับสู่บ้านใหม่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (อาคาร D1) โดยมี นายธนัญชัย โชติศรีลือชา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พันเอก กิตติวัฒน์ แจ่มจิรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลดินแดง ผู้แทนสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง และผู้อยู่อาศัยเคหะชุมชนดินแดง 1 (อาคารแฟลต 23-32) เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนสอบถามความเป็นอยู่ของชาวชุมชนดินแดงและสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยในอาคารใหม่ ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (อาคาร D1) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก และตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลดินแดง เพื่ออำนวยความสะดวกขนย้ายสิ่งของให้ผู้อยู่อาศัยตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 379 หน่วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content