กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมี นายจะโนภาษ อ่างแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง พร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชุมชน ผู้นำตามธรรมชาติ และผู้อยู่อาศัยในชุมชนฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารพักอาศัยแปลง G)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content