การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ 1 (วัดศรีวารีน้อย)การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายธนัญชัย โชติศรีลือชา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ 1 (วัดศรีวารีน้อย) โดยมูลนิธิการเคหะสงเคราะห์มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพจำนวน 34 ชุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content