ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักข่าวบ้านเมืองออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 52

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวอภิสมา ฉัตรกิตติ์พิภัทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักข่าวบ้านเมืองออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 52 ปี ณ สำนักงานบ้านเมืองออนไลน์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content