สัมนาผลการศึกษา

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดทำโครงกรฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง” โดยมี นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมืองพร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการและผู้อยู่อาศัยโครงการเคหะชุมชนห้วยขวางหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นำเสนอผลการศึกษาเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง และจะนำความคิดเห็นของชาวชุมชนห้วยขวางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงโครงการฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content