“วราวุธ ศิลปอาชา” ชี้ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยขั้นสูงสุด มอบการเคหะแห่งชาติสร้างที่อยู่อาศัยทุกยูนิตโดยคำนึงถึงอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ลั่นจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7 Thailand Friendly Design Expo 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2566 โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว ณ ห้องประชุม ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า งาน Thailand Friendly Design Expo 2023 มหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7 จัดขึ้นโดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสิทธิ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมของคนพิการ และเพื่อคนทั้งมวลในสังคมอย่างแท้จริง โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวและด้านร่างกายทุกประเภท และทุกวัย ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวในสังคมในเรื่องการออกแบบพัฒนาสังคม สภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ให้คนพิการ หรือคนที่มีความบกพร่องด้านสุขภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้โดยสะดวก ปลอดภัย ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนพิการได้โดยตรง

ทั้งนี้ตนได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคต โดยคำนึงถึงหลักการออกแบบเชิงอารยสถาปัตย์ (Universal Design) หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ เพราะในปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้ว มีประชาชนกว่า 19% หรือจำนวนกว่า 12.8 ล้านคนที่เป็นผู้สูงอายุ และกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุขั้นสูงสุดแบบประเทศญี่ปุ่นในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลควรเป็นมาตรฐานการก่อสร้างที่อยู่อาศัยอีกด้วย

“ถ้าพูดถึงอารยสถาปัตย์ในวันนี้ ไม่ใช่แต่เพียงเพื่อคนพิการแล้ว แต่คือการออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกสถานะ ถ้าคนพิการและผู้สูงอายุไปได้ ทุกคนก็สามารถไปได้เหมือนกันหมด และต้องช่วยกันสนับสนุนการดำเนินชีวิต จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีพให้ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด เพื่อที่เราจะเดินไปข้างหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รมว.พม. กล่าว

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า นับจากนี้การเคหะแห่งชาติจะนำอารยสถาปัตย์ (Universal Design) มาเป็นหัวใจหลักในการออกแบบที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ เพื่อคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกายอย่างเท่าเทียม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และให้ทุกคนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ (Housing for All) ซึ่งการออกแบบดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งสภาพแวดล้อมในชุมชน และในส่วนของที่พักอาศัย โดยยึดถือความเท่าเทียมในการใช้งานทุกพื้นที่ในชุมชน มีความยืดหยุ่นสำหรับคนทุกประเภท สามารถเข้าใจการใช้งานองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน รวมถึงการใช้สัญลักษณ์จะต้องเข้าใจได้ง่ายไปในทิศทางเดียวกัน ทุกพื้นที่จะมีความปลอดภัยในการใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สามารถใช้งานง่ายและคล่องตัว รวมถึงมีขนาดและพื้นที่ในการดำเนินกิจวัตรประจำวันได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันทุกคน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content