จัดสรรสถานที่

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายยูซบ ฉิมวิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายประจำสำนักผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับผู้พิการเกี่ยวกับการจัดสรรสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าหรือบริการตาม พรบ.การส่งสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 35 และตามมติของคณะกรรมการบริหารอาคารสันทนาการเพื่อสวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติงาน กคช. ณ โรงอาหาร อาคารสันทนาการสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content