การเคหะแห่งชาติและมูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย ร่วมกันส่งมอบผลิตภัณฑ์สุขอนามัยให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการอาคารสงเคราะห์ยมราช (สิริสาสน์)

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นางสาววนิดา สุทธิช่วย
ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้แทนรับมอบผลิตภัณฑ์ไบกอนสเปรย์กำจัดยุงและแฟมิสี่การ์ตติสอินเฟคแทนท์
สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้นผิวจาก ตร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการมูลนีธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ส่งมอบให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการอาคารสงค์เคราะห์ยมราช(สิริสาสน์) รวมถึงได้ร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยตวามสะดวกภายในห้องพักอาศัยของกลุ่มเปราะบางในชุมชน เพื่อเตรีมดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้พร้อมใช้งานต่อไป
ทั้งนี้ การเคหะแห่งขาติได้มีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาที่อยู่อาศัยบริเวณโครงการอาคารสงค์เคราะห์ยมราข (สิริสาสน์)
และสิ่งปลูกสร้างอื่น 1 รวมถึงบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติให้มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะอนามัย และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของชาวชุมชนต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content