การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายปรีดา สุขสุมิตร รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายคมสัน พิลาสมบัติ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดปัตตานี โดยมี นายสุวรรณชัย ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชนภาคใต้ นายเจษฎา ตรีปิยะรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ 2 และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ที่ตั้งโครงการ

โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ เช่าซื้อ) จังหวัดปัตตานี จัดสร้างเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น จำนวน 67 หน่วย บ้านแฝดสองชั้นจำนวน 48 หน่วย รวมทั้งหมด 115 หน่วย ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้าง 100 % แล้ว คงเหลือแต่ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่กำลังเร่งดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบให้กับผู้อยู่อาศัยได้ภายในเดือนมกราคม 2567

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content