การเคหะแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 21 ปี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายปรีดา สุขสุมิตร รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายคมสัน พิลาสมบัติ ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายธีระวัฒน์ สุมังคโล
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ 3 ร่วมแสดงความยินดีกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 21 ปี พร้อมมอบเงินให้แก่องค์กรสาธารณกุศลอีกด้วย
ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content