การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์การใช้รถยนต์ในวัน “Car Free Day 2023”

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ชมรมจักรยาน สมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรม “Car Free Day 2023” หรือ “วันปลอดรถสากล” โดยมี
นายสัญญา หวะสุวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในการปล่อยตัวออกจากจุดสตาร์ท พร้อมด้วย นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนักปั่นจักรยาน เข้าร่วมกิจกรรม โดยออกสตาร์ทกิจกรรมจากการเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ จนถึงพระปกเกล้าสกายปาร์ค กรุงเทพฯ สวนสาธารณะลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รวมระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร

นายสัญญา หวะสุวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและประธานชมรมจักรยาน สมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา เป็นวัน “Car Free Day 2023” หรือ “วันปลอดรถสากล” ชมรมจักรยาน สมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ จึงรวมตัวนักปั่นจักรยานในพื้นที่คลองจั่นและภาคีเครือข่ายนักปั่นจักรยานจากชมรมต่าง ๆ รวมถึงประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบการเคหะแห่งชาติ ร่วมกันจัดกิจกรรม
ปั่นจักรยาน “Car Free Day 2023”ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เพื่อรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน และลดปัญหามลพิษจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสีย
ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจก โดยได้กำหนดเส้นทางปั่นจักรยานตั้งแต่การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ ไปจนถึงพระปกเกล้าสกายปาร์ค กรุงเทพฯ สวนสาธารณะลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รวมระยะทางไป-กลับ ประมาณ 50 กิโลเมตร

นายสัญญา กล่าเพิ่มเติมว่า “ชมรมจักรยาน สมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเนื่องในวัน “Car Free Day 2023” จะกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และหันมาเดินทางในระยะใกล้ด้วยการปั่นจักรยาน หรือคนในครอบครัวเดียวกัน คนทำงานที่เดียวกันก็ไปรถคันเดียวกัน จะช่วยให้การลดใช้รถยนต์เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังช่วยลดฝุ่น PM 2.5 และลดมลพิษทางอากาศอีกด้วย“

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content