การเคหะแห่งชาติ ขอแจ้งปิดการให้บริการระบบการทำสัญญา ระบบจองบ้านออนไลน์ ระบบรับชำระเงินออนไลน์ และระบบ Call Center 1615 ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องซ้อมแผนกู้คืนข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content