เปิดจอง.. ทาวน์โฮมใจกลางเมืองขอนแก่น เริ่ม 𝟭.𝟵 ล้านบาท โครงการเคหะฯ จ.ขอนแก่น (เมืองเก่า – กรีนวิลล์)

💥จองเพียง 𝟱,𝟬𝟬𝟬 บาท
📌 พบกัน 𝟮𝟳 มี.ค.- 𝟮 เม.ย. 𝟲𝟲
ณ สำนักงานเคหะจังหวัดขอนแก่น

🎁พร้อมเลือกรับมาตรการสนับสนุนฯ
💫ส่วนลด 𝟱% ของราคาขายแปลงมาตรฐาน*
💫เช่าซื้ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ*
**รายละเอียดมาตรการฯ หลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการที่เข้าร่วมเป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

สอบถามเพิ่มเติม
📞𝟬𝟵 𝟭𝟬𝟰𝟳 𝟭𝟮𝟳𝟵
📞𝘾𝙖𝙡𝙡 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙚𝙧 𝟭𝟲𝟭𝟱
🖥 จองบ้านออนไลน์ 𝙝𝙩𝙩𝙥://𝙝𝙤𝙪𝙨𝙚.𝙣𝙝𝙖.𝙘𝙤.𝙩𝙝/

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content