การเคหะแห่งชาติตรวจความพร้อมของตลาด “สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และประธานกรรมการ บริษัท

เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของตลาด “สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง”ซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้ ณ บริเวณโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง ถนนร่วมพัฒนา 6 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

ตลาด “สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง” เป็นตลาดต้นแบบของโครงการเคหะสุขประชาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยตลาดแห่งนี้จะเป็นโครงการนำร่อง 1 ใน 6 รูปแบบอาชีพของโครงการเคหะสุขประชา “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ”

ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจสุขประชา ” ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เช่าโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง ได้ประกอบอาชีพค้าขายในตลาดดังกล่าว โดยแบ่งพื้นที่จัดประโยชน์ในโครงการออกเป็นสัดส่วนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เน้นด้านสุขอนามัยไม่แออัด มีความทันสมัย ให้บริการอาหารสด อาหารแห้ง และของใช้เบ็ดเตล็ดทั่วไป เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้อยู่อาศัยเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content