🔍 เลือกบ้านที่ใช่ กับบ้านเดี่ยวดีไซน์ดีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ “โครงการฯ จ.อุดรธานี (สามพร้าว)”

บ้านเดี่ยว 𝟐 ชั้น | เริ่ม 𝟐.𝟗 ล้านบาท

🎁พร้อมเลือกรับมาตรการสนับสนุนฯ
💫ส่วนลด 𝟓% ของราคาขายแปลงมาตรฐาน*
💫เช่าซื้ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ*
**รายละเอียดมาตรการฯ หลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการที่เข้าร่วมเป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

📌เปิดจอง 𝟐𝟕 ก.พ. – 𝟔 มี.ค. 𝟔𝟔 ณ สำนักงานขายที่ตั้งโครงการฯ

สอบถามเพิ่มเติม
📞𝟎𝟗 𝟔𝟖𝟔𝟏 𝟖𝟓𝟑𝟔
📞𝟎𝟖 𝟒𝟑𝟖𝟕 𝟑𝟗𝟒𝟏
📞𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟔𝟏𝟓

🖥 จองบ้านออนไลน์ http://house.nha.co.th/

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content