💙เติมความรัก เริ่มต้นความสุขได้ในทุกพื้นที่ของบ้าน กับบ้านเดี่ยวสไตล์ไทยประยุกต์ ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย โครงการฯ ไอยริน แฟมิลี่เฮ้าส์ 𝑏𝑦 𝑁𝐻𝐴 (จ.สุรินทร์)

เริ่ม 𝟐.𝟒 ล้านบาท

🎁พร้อมเลือกรับมาตรการสนับสนุนฯ
💫ส่วนลด 𝟓% ของราคาขายแปลงมาตรฐาน*
💫เช่าซื้ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ*
**รายละเอียดมาตรการฯ หลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการที่เข้าร่วมเป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

📌เปิดจอง 𝟏𝟓-𝟏𝟗 ก.พ. 𝟔𝟔 ณ สำนักงานขายที่ตั้งโครงการฯ

สอบถามเพิ่มเติม
📞𝟎𝟗 𝟔𝟖𝟔𝟏 𝟖𝟓𝟑𝟔
📞𝟎𝟖 𝟒𝟑𝟖𝟕 𝟒𝟎𝟒𝟗
📞𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟔𝟏𝟓

🖥 จองบ้านออนไลน์ http://house.nha.co.th/

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content