เติมเต็มความสุข…เพื่อคนอยากมีบ้านกับการเคหะแห่งชาติ โครงการบ้านเอื้ออาทรสระบุรี (หนองไข่น้ำ)

อาคารชุด 3 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ💰ราคาเริ่มต้น 4.16 แสนบาท
🎁พร้อมรับมาตรการสนับสนุนฯ
✔️ จองเพียง 1,000 บาท
✔️ ส่วนลด 10% ของราคาขายแปลงมาตรฐาน
✔️ อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ
💰เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ กรณีไม่ผ่านสินเชื่อธนาคาร
⚡️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป
⚡️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
💰เช่าซื้อ-กคช.
⚡️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป
⚡️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 มิถุนายน 2566
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

🗓เปิดจองระหว่างวันที่ 27 ม.ค. – 2 ก.พ. 2566
ณ อาคารนิติบุคคล อาคาร 15
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย 📞09 1047 1277
สำนักงานเคหะจังหวัดสระบุรี 📞0 3627 5221
🖥Online Booking http://house.nha.co.th/

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content