การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของฐัสวิสาหกิจ

ร่วมกันสร้างการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี…ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

🔵 Fanpage Facebook >> การเคหะแห่งชาติ https://www.facebook.com/PR.NHA

🔴YouTube >> การเคหะแห่งชาติ channel https://youtube.com/@nhachannel905

🌐www.nha.co.th

🏡 สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 🏡

#การเคหะแห่งชาติ #สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี #บ้านการเคหะฯ #NHA_Thailand #พมช่วย24ชม #พมช่วยด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content