การเคหะแห่งชาติ ขอแจ้งปิดการให้บริการระบบงานทำสัญญา ระบบงานรับชำระเงิน ระบบจองบ้านออนไลน์ และระบบงาน Call Center 1615 ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องซ้อมแผนกู้คืนข้อมูลและระบบสารสนเทศ (DRP) เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content