รมว. ‘จุติ’ ยืนยันจัดหาบ้านที่คนไทยสามารถรับภาระได้ สอดคล้องแนวคิด ‘ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ ระหว่างเข้าร่วมงาน World Urban Forum ที่โปแลนด์ – อียิปต์รับเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในปี 2024

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะ เข้าร่วมการประชุม World Urban Forum ครั้งที่ 11 (WUF11) เป็นวันสุดท้าย ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงแนวทางการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในระหว่างการเข้าร่วมการประชุม World Urban Forum ครั้งที่ 11 (WUF11)
ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ว่า รัฐบาลไทยเห็นความสำคัญของการมี “บ้าน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่ดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงมุ่งมั่นให้ประชาชนทุกคนสามารถมีที่อยู่อาศัยที่สามารถรับภาระได้ ซึ่งที่ผ่านมา ตนได้พลิกโฉมการทำงานด้านที่อยู่อาศัย โดยหันมาเน้นการทำกำไรเชิงสังคมมากกว่าตัวเงิน และให้คนจนและคนรายได้น้อยมีโอกาสมีบ้าน ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าการมีบ้านทำให้คนมีความมั่นคงทางชีวิตและจิตใจ ช่วยสร้างครอบครัวที่อบอุ่น และลดการเกิดปัญหาทางสังคม ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เช่นกัน


ในการประชุม WUF11 นี้ นายจุติ ได้แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองของไทยกับนานาประเทศ รวมถึงหารือกับ Executive Director ของ UN – Habitat เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ UN – Habitat ทั้งนี้ การดำเนินการของประเทศไทยสอดคล้องกับแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leaving no one behind) ของสหประชาชาติ ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับช่วงบ่ายในวันเดียวกัน ได้มีพิธีปิดการประชุม WUF ครั้งที่ 11 อย่างเป็นทางการ โดยสาธารณรัฐโปแลนด์ เจ้าภาพ WUF11 ส่งไม้ต่อให้สาธารณรัฐอียิปต์เป็นเจ้าภาพ WUF12 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอียิปต์ ในปี ค.ศ. 2024 (พ.ศ. 2567)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content