เปิดจอง โครงการฯ จ.บุรีรัมย์ หลากหลายทำเล

พบกับโครงการที่อยู่อาศัยจากการเคหะแห่งชาติ โซนจังหวัดบุรีรัมย์
▪️โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนบุรีรัมย์ 1
▪️โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนบุรีรัมย์ (สตึก)
▪️โครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (หนองกี่)
จับจองเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก พร้อมเลือกรับ 3 มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19
1.Special Interest Rate⭐️ อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🌟เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ
⚡️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป
⚡️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🌟เช่าซื้อ-กคช.
⚡️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป
⚡️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
2.Special Price⭐️ บ้านราคาพิเศษ*
⚡️ราคาขายเริ่ม 450,000 บาท
3.Special Rent⭐️ เช่าราคาพิเศษ*
⚡️อัตราค่าเช่าปีแรกเริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน
⚡️กคช. เป็นผู้รับภาระค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า และค่าส่วนกลางปีแรก
✅จองเริ่มต้น 99 บาท
✅ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันทำสัญญา
*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

🗓เปิดจองระหว่างวันที่ 29 – 30 พ.ค. 2565
📍ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (หนองกี่)
🗓เปิดจองระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2565
📍ณ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนบุรีรัมย์ 1
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 09 6935 7528
🖥Online Booking http://house.nha.co.th/

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content