การเคหะแห่งชาติ ให้ สธค. เช่าพื้นที่จัดตั้งโรงรับจำนำของรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ให้ได้รับการบริการสะดวกยิ่งขึ้น

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงาน
ธนานุเคราะห์ ร่วมลงนามในสัญญาเช่าที่ดินภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไท (เทพกุญชร 34) จังหวัดปทุมธานี
เพื่อจัดตั้งสถานธนานุเคราะห์ สาขาที่ 45 (โรงรับจำนำของรัฐ) โดยมีผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้จัดสรรที่ดินว่างภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไท (เทพกุญชร 34) จังหวัดปทุมธานี ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้สำนักงานธนานุเคราะห์ได้จัดตั้งสถานธนานุเคราะห์ หรือโรงรับจำนำของรัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ และประชาชนบริเวณใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงบริการโรงรับจำนำของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้นตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content