การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการอาคารเช่าเคหะชุมชนบางพลี

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content