กองพัฒนาชุมชน 1 ร่วมกับ สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมความรู้นิติบุคคลชุมชนการเคหะให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสงคราม (บางแก้ว) ระยะ 1 – 2

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content