3 มาตรการ

ช่วยเหลือลูกค้าใหม่

เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19

เริ่ม 1 ม.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565

มีบ้านง่ายๆ กับการเคหะแห่งชาติ กับ 3 มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าใหม่

เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19

เริ่ม 1 ม.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565


Special Interest Rate อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ

(สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*


🔹เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ
🔘 ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป
🔘 ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔹เช่าซื้อ-กคช.
🔘 ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป
🔘 ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)


Special Price บ้านราคาพิเศษ 56 โครงการ*

🔹Special Price บ้านราคาพิเศษ 56 โครงการ*
🔘 ราคาขาย 250,000 – 520,000 บาท
🔘 จองเพียง 99 บาท


Special Rent เช่าราคาพิเศษ 88 โครงการ*

🔹Special Rent เช่าราคาพิเศษ 88 โครงการ*
🔘 อัตราค่าเช่าปีแรก 999 – 1,200 บาทต่อเดือน
🔘 กคช. เป็นผู้รับภาระค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า และค่าส่วนกลางปีแรก
🔘 พิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าภายใน 31 มีนาคม 2565 ได้ส่วนลดค่าเช่า 50% 3 เดือน นับจากวันรับมอบอาคาร ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าส่วนกลาง

🎊 จองเริ่มต้น 799 บาท
🎊 ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันทำสัญญา

*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด


ใครกำลังมองหาบ้าน-คอนโด ราคาดี ที่สามารถเอื้อมถึงได้
กับโครงการที่อยู่อาศัยจากการเคหะแห่งชาติ
จองบ้านออนไลน์ http://house.nha.co.th/
Call Center 1615
LINE OA @nha_marketing

Compare listings

เปรียบเทียบ