เปิดจองโครงการฯ ฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง) วันที่ 17 – 25 ธ.ค. 2564

3 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่
เริ่ม 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564
???? มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
???? 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
???? 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
???? มาตรการที่ 2 Shock Price ลดราคาพิเศษ*
???? ราคาขายเริ่ม 420,000 บาท
???? จองเพียง 99 บาท
กรณีไม่ผ่านสินเชื่อธนาคาร สามารถเข้าร่วมมาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ตามเงื่อนไขที่กำหนด
???? มาตรการที่ 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ 84 โครงการ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน*

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 17 – 25 ธันวาคม 2564
????ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 06 3785 4933
สำนักงานเคหะจังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร 08 4387 4036
หรือ Call Center 1615
???? Online Booking http://house.nha.co.th/
*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content