ผู้ว่าการฯ มอบนโยบายเพื่อใช้ในการทบทวนแผนยุทธฯ และการขับเคลื่อนองค์กรในปี 66 ควบคู่การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส่

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content