การเคหะแห่งชาติ เปิดตัว “โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสิทธิบ้านเช่าโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าให้กับผู้แทนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตรี ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

       โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า ตั้งอยู่บริเวณถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่โครงการ 20.26 ไร่ จัดสร้างบ้านจำนวน 270 หน่วย ประกอบด้วย บ้านแฝดชั้นเดียว จำนวน 86 หน่วย และบ้านสองชั้น จำนวน 184 หน่วย นอกจากนี้ภายในโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้ายังได้จัดเตรียมพื้นที่ “เศรษฐกิจสุขประชา” ซึ่งจะได้รับการพัฒนาในรูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์ เพื่อรองรับการจ้างงานและสร้างอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

       ทั้งนี้ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 นิทรรศการโครงการเศรษฐกิจสุขประชาและโมเดลโครงการบ้านเคหะสุขเกษม ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรต่างๆ ร่วมออกบูธในงาน ได้แก่ นิทรรศการร่วมพัฒนาเมืองแห่งอนาคตเพื่อผู้อาศัยมีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุขอย่างยั่งยืน และบูธกาแฟและเครื่องดื่ม “อินทนิล” โดยบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บูธสร้างเชฟอาหารไทย by พม. บูธบริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) บูธบริษัท วินโดว์เอเชีย จำกัด และบูธ “กินดีสินค้าเกษตรอินทรีย์จากผู้พิการ” โดย บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content