กระทรวง พม. จัดกิจกรรม ” พม.สร้างสุข ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย”ณ เทศบาลบางกระสั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

              เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน ” พม.สร้างสุข ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย” โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นาวาตรีสุธรรมระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระสั้น และกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ เทศบาลตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

             ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติร่วมออกบูธสาธิตวิธีการทำน้ำยาอเนกประสงค์จาก EM พร้อมแจกให้ประชาชนภายในงาน และฝ่ายบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีประชาชนร่วมงานประมาณ 700 คนอีกทั้งผู้บริหารฯ ได้ลงพื้นที่ร่วมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง ณ บริเวณเทศบาลตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content