การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามงานแก้ไขปัญหางานซ่อมแซมก่อนคืนเงินค้ำประกัน รวมถึงหาแนวทางการแก้ปัญหางานซ่อมแซมล่าช้า

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content