รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ศูนย์สารพัดนึก) ตำบลไสไทย จังหวัดกระบี่

                เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลไสไทย (ศูนย์สารพัดนึก) โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นางพัชรีอาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงภายใต้กระทรวง พม. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ดังกล่าว

                ทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯ เป็นศูนย์ที่ให้บริการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย ตามภารกิจ
ของกระทรวง พม. ที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์ คุ้มครอง พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ภายใต้สโลแกน “สำรวจปัญหาครบ จบที่ชุมชน”

                ต่อจากนั้น รมว.พม. พร้อมคณะ ได้ให้กำลังใจเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไสไทย โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ และโรงเรียนผู้สูงอายุ  เทศบาลตำบลเหนือคลอง และกลุ่มคลองจิหลาดเบเกอรี่ ตำบลไสไทย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content