สคจ.กำแพงเพชร ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทการรุกล้ำเขตทางสาธารณะในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดกำแพงเพชร

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content