โครงการสมุทรสาคร (บางกระเจ้า) 3 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่ เริ่ม 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ สมุทรสาคร (บางกระเจ้า)”3 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่เริ่ม 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564🔷 มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่) 🔷 มาตรการที่ 2 Shock Price ลดราคาพิเศษ*🔹 ราคาขายเริ่ม 390,000 บาท 🔹 จองเพียง 99 บาทกรณีไม่ผ่านสินเชื่อธนาคาร สามารถเข้าร่วมมาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ตามเงื่อนไขที่กำหนด🔷 มาตรการที่ 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ 84 โครงการ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน*⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 28 ต.ค. – 1 พ.ย. 2564📌 ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (บางกระเจ้า)⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 2 – 7 พ.ย. 2564📌 ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ติดนิคม)สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายขาย📞 09 1047 1279 สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรสาคร สาขา 1 📞 0 3449 7048, 08 4387 4070หรือ Call Center 1615💻 Online Booking http://house.nha.co.th/**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content