การเคหะฯ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม สะสางสิ่งของเหลือใช้ (Big Cleaning Day) โดยมี นายเทพฤทธิ์  ฤทธิณรงค์  ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสุรพล  อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารช่างที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์  เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล และผู้อยู่อาศัยอาคารแฟลตที่ 7 – 8 เคหะชุมชนดินแดง 1 เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมถึงเป็นการทำความสะอาดเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีสุขภาวะที่ดีต่อไป  ณ บริเวณอาคารแฟลตที่ 7-8 เคหะชุมชน
ดินแดง 1

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content