กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณ ศูนย์พังพิงวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล จ.ลพบุรี

        เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564  นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย
เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการ
การเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพและผ้าห่มให้กับประชาชนที่อพยพจากที่อยู่อาศัยที่ถูกน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิงวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ตำบลบัวชุม อำเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน 3,200 ครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม จำนวน 3 หมู่บ้าน ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 1,500 ครัวเรือน กระทรวง พม. หน่วยงานในสังกัด และการเคหะแห่งชาติ จึงเร่งรุดลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content