การเคหะแห่งชาติขอแจ้งปิดการให้บริการงานขาย สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ในวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2564

การเคหะแห่งชาติขอแจ้งปิดการให้บริการงานขาย
สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
ในวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2564
เนื่องจากฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจจองโครงการต่าง ๆ ของการเคหะแห่งชาติ สามารถจองบ้านออนไลน์ได้ที่ http://house.nha.co.th ในส่วนของการให้บริการ Call Center 1615 ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ในเวลาช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น.

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ฝ่ายบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์
การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content