มีนาคม 2021

การเคหะฯ ร่วมมือ สอวช. เตรียมจัดทำแผนงานด้านวิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

กิจกรรมทำนุ บำรุง ปรับปรุง พัฒนาชุมชน ของ กคช. (ด้านสิ่งแวดล้อม)

วันที่ 5 มี.ค. 64 เวลา 17.00 น.สำนักงานเคหะจังหวัดลพบุรี กองบริหารภูมิภาคเขต6 โดย น.ส.กัญภัคณัฐ สำเร็จศิลป์ เคหะจังหวัดลพบุรี พร้อมผู้ปฏิบัติงาน...

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ระยะ 3 (อาคารเช่า)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

กคช.ลงพื้นที่เชียงราย หาแนวทางในการบริหารอาคารเช่า

กคช. ลงพื้นที่สำรวจโครงการเคหะชุมชนเชียงราย 2 ระยะ 1 ระยะ 2 สัญญาเช่าจัดประโยชน์ (ห้างอภิสแควร์) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ...

Compare listings

เปรียบเทียบ