มีนาคม 2021

เปิดลงทะเบียนแล้ว บ้านเคหะสุขประชา บ้านพร้อมอาชีพ โครงการนำร่อง ฉลองกรุง/ร่มเกล้า

เปิดลงทะเบียนแล้ว บ้านเคหะสุขประชา บ้านพร้อมอาชีพ โครงการนำร่อง ฉลองกรุง/ร่มเกล้า ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2564 เข้าชมรายละเอียด และจองได้ที่...

พบกับงานแถลงข่าว “เคหะสุขประชา บ้านพร้อมอาชีพ”

งานแถลงข่าว เคหะสุขประชา บ้านพร้อมอาชีพ โครงการนำร่อง ฉลองกรุง/ร่มเกล้า ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ...

ทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนา

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษาชุมชนร่วมกับฝ่ายบริหารงานชุมชน1 ลงพื้นที่สำรวจปัญหาภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง 3/1...

รมว.พม.ประชุมหน่วยงานภายใต้
โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนใน จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2646 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

การเคหะแห่งชาติจัดอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยให้กับชาวชุมชนลาดกระบัง ระยะ4

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 สคล.สาขาร่มเกล้า 1โดย คล.สาขาร่มเกล้า 1 นายยงยศ ใจมั่น และ พ.จัดการทรัพย์สิน นางสาวภัทรธินันท์ ชูช่วยสุวรรณ ร่วมกับ...

การเคหะแห่งชาติ จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันระงับอัคคีภัยฯ โครงการเคหะชุมชนรามอินทรา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริหารชุมชน จัดโครงการอบรมให้ความรู้...

การเคหะฯ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการดำเนินงานโครงการบ้านสบายเพื่อยายตา จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

Compare listings

เปรียบเทียบ