กุมภาพันธ์ 2021

กคช.ร่วมโครงการ “พม. Mobile ปันสุข สู่ชุมชน”

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 2-3 ได้เข้าร่วมโครงการ “พม. Mobile ปันสุข สู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม ณ...

กคช.ร่วมโครงการ “พม. Mobile ปันสุข สู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน

    เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 สำนักงานเคหะจังหวัดจันทบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม  พม. MOBILE “ปันสุข สู่ชุมชน” โดยมี นางสาวปาณี นาคะนาท...

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ