กคช. หาแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง)

วันที่ 19 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่   รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง) และบริเวณถนนเทพกษัตรี   หน้าโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง) เพื่อเตรียมการ   แก้ไขปัญหาน้ำท่วมของ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งบริเวณหน้า และในโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง) เป็นจำนวน 1 ใน 4 จุดของ จังหวัดภูเก็ต ที่เกิดปัญหาทุกครั้งที่มีฝนตกหนัก โดยลงพื้นที่ร่วมกับแขวงทางหลวง/เทศบาลตำบลศรีสุนทร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้คำแนะนำทางการเคหะแห่งชาติควรทำดาดคลองรางวีเปิดตรงบริเวณด้านริมหลังฟุตบาทถนนด้านซ้ายเลยทางเข้าโครงการฯ เพื่อน้ำจะได้ไหลสะดวกและเมื่อมีขยะติดค้าง ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายกว่าการวางท่อลอดโดย นายมานะ ไล่กสิกรรม หัวหน้าสำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งว่าปัจจุบันทางการเคหะแห่งชาติ ได้ให้ทางวิศวกรลงมาสำรวจออกแบบเสร็จแล้ว โดยออกแบบเป็นการวางท่อคอนกรีตขนาด @ 1.00 ม. ทำบ่อพักเป็นระยะ ๆ จนถึงทางออกที่ไปเชื่อมกับคลองด้านนอก และตอนนี้อยู่ขั้นตอนเตรียมจัดหาผู้รับจ้างแล้ว

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content