มาตรการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า

      เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564  นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี นำทีมงานมาให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid – 19 ภายในโครงการบ้านเอื้อาทร
เคหะชุมชนและบริการชุมชนวัดรังสีสุทธาวาส อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะกรรมการชุมชนไร่กล้วย และทีมงาน อสม.ชุมชนร่วมให้การต้อนรับพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content