กคช.พม. ลงพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา จัดทำโครงการ senior complex รองรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

        เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางพัชรี  อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อม นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายมงคล จันทษี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร   ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำตะคอง อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาศักยภาพที่ดินเพื่อจัดทำโครงการ senior complex รองรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย    ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์          และ การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content