กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย การเคหะแห่งชาติ เร่งแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม โครงการบ้านเอื้ออาทรเทพกุญชร

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นายเทพฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ต้อนรับคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด 1 ถึง 3 โครงการเอื้ออาทรเทพกุญชร จังหวัดปทุม ทั้งนี้คณะกรรมการนิติอาคารชุด ได้ยื่นหนังสือถึงการเคหะแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม โดยมีนายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช้วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเป็นผู้รับมอบหนังสือ หลังจากนั้นได้ประชุมหารือในเบื้องต้นซึ้งการเคหะแห่งชาติจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน 180 วันหลังได้ผู้รับจ้าง

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content